ДВЕТЕ ГРЕШКИ

“И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, Когато се отклонявате на дясно И когато се отклонявате на ляво, Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.” Исая 30:21

Съществуват две грешки, относно които Божите деца трябва особено да внимават – особено тези, които отскоро са повярвали в Неговата милост. Първата е ако вярват, че собствените им дела и всичко, което правят, ще ги доведе в хармония с Бога. Този, който се опитва да стане свят чрез собствени дела на спазване на Закона, се стреми към невъзможното. Единствено Христовата благодат чрез вяра ни прави свети.

Противоположната и по-опасна грешка е вярването, че Христос ни освобождава от спазването на Божия закон; и тъй като единствено чрез вяра ставаме съучастници в Христовата благодат, нашите дела нямат никаква връзка с изкуплението.