ДВЕТЕ ЛЕПТИ

Някой е изчислил, че ако двете лепти на вдовицата бяха внесени в банка с 4 процента лихва с натрупване за срок от 6 месеца, днес сумата ще е достигнала 5,2 трилиона долара. Ка­къв потенциал се съдържа в тази малка инвестиция на бедната вдовица, когато тя се остави да расте в продължение на 2000 години.

В известен смисъл инвестицията от две лепти продължава да се възпроизвежда и до днес. Само вечността ще разкрие кол­ко от Божиите чада са били предизвикани от жертвата на тази вдовица и са последвали примера й.