Група жаби подскачали из гората, но внезапно две от тях паднали в една дупка. Като видели колко е дълбока, другите решили, че с двете нещастни жаби е свършено. Пострадалите обаче не искали да се предават толкова лесно и с всички сили се опитвали да изскочат от дупката. Останалите жаби ги гледали и не преставали да коментират, че усилията им са напразни. Накрая едната жаба се обезкуражила от думите им, паднала долу и умряла.

Другата обаче продължила да скача толкова силно, колкото можела. Останалите й викали, че най-доброто, което може да направи, е просто да си остане в дупката и кротко да си умре. Но тя заподскачала още по-силно и наи-накрая успяла да се измъкне от дупката. Когато другите я попитали не е ли чувала какво и говорят, жабата им обяснила, че не е много добре със слуха и че през цялото време си мислела, че я окуражават.

Тази история има две поуки:
1. Човешкото слово има силата да дава и отнема живот. Окуражителната дума може да помогне на някого, който се чувства зле, и да направи деня му по-хубав.

  1. Обезсърчаващата дума, отправена към същия човек, може да го убие. Давайте живот на хората. Не подценявайте силата на думите. Всеки може да каже нещо, което да сломи човек в труден момент. Достоен за уважение обаче е онзи, който окуражава останалите.