ДВЕ КАТЕГОРИИ

Една от най-страшните щети, нанесени от греха върху човека, е загубата на самоопределеност в мисленето и решенията. Все по-често решаващият критерий за поведението се оказва не правото, възвишеното, нравственото, благородното, а общоприетото. За да си спестят проблемите, възникващи от разминаването на принципи и възгледи, мнозина предпочитат да се разделят с чистата си съвест, отколкото да се противопоставят на традиционните схващания в обществото. Следователно, в зависимост от това кой фактор ще позволят да моделира нравствените им принципи, хората могат образно да се разделят на две категории – хора-ветропоказатели и хора-компаси. Едните подчиняват всяко свое решение и цялото си поведение на правилното и доброто, а другите се съобразяват единствено с личните си интереси и търсят пътя на най-малкото съпротивление. Двете групи са изключително несъразмерни – “компасите” винаги са били малко, а “ветропоказателите” в изобилие. Защо ли? – Защото никак не е лесно да се живее като представител на малцинството, особено ако мнозинството е възприело популярния начин на живот.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”