ДВИЖЕЙКИ СЕ В РЕДИЦА

„Смирените ще видят и ще се зарадват; и вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи“ (Пс. 69:32).

Наша привилегия е да се радваме в Господа и в познанието на подкрепящата Му благодат. Нека Неговата любов властва в ума и сърцето; като защита срещу това да станем преуморени, да носим грижите депресирани, тя ни дава облагородяващото свидетелство. Обърнете очите си от онова, което е мрачно и обезсърчаващо, и гледайте към Исус, нашия велик Водач. Под това внимателно ръководство каузата на настоящата истина, за която отдаваме сърцата си и всичко, което имаме, е предопределена да триумфира славно.

О, нека се види, че Исус живее в сърцето, като ни подкрепя, укрепява и успокоява. Наша привилегия е да си осигуряваме ден след ден богата мярка от Светия Му Дух, за да имаме широки възгледи за значението и мащаба на вестта, която прогласяваме на света. Бог желае да разкрие чудни неща от Своя закон на всекиго. Чакайте Го със смирено сърце. Молете се най-настоятелно за разбиране на времената, в които живеете, за по-пълно схващане на Божията цел, за нарастваща ефективност в спасението на души.

Добре ще е за нас да размишляваме върху това, което скоро ще настъпи на земята. Сега не е време за незначителни неща, за задоволяване на себични нужди. Ако времето, в което живеем, не успява да ни стресне достатъчно, докъде ще стигнем?

Сега са нужни хора с ясни разбирания. Бог призовава онези, които желаят да бъдат ръководени от Неговия Свят Дух, да Го следват в делото за пълна реформация. Задават се кризи пред нас, а Бог вика Своите работници да дойдат в редиците. Всяка душа сега би трябвало да заеме позицията на по-дълбоко и по-истинско посвещение на Бога в сравнение с това от изминалите години.