ДВИЖЕНИЕ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА

Затлъстяването е най-злокобният предвестник на лошото здраве, пред който са изправени западните нации днес. Десетки милиони хора ще станат жертви на болести, които ще поставят здравеопазната система под невиждано досега напрежение. Много хора и институции работят за намаляване на този проблем, но техните отправни точки често са нелогични и дезинформиращи. Първо, това са многото обещания и хапчета за бързо отслабване. Затлъстяването не е нещо, което може да се оправи за няколко седмици или дори за няколко месеца. Трябва да бъдете нащрек с диети, елексири и хапчета, които водят до бързо отслабване, но не гарантират добро здраве за в бъдеще. Второ, тенденцията да се фокусираме върху затлъстяването като независима, изолирана болест е погрешна. Разглеждането на затлъстяването по този начин насочва усилията ни към търсене на специфично лечение и игнориране на контрола върху другите болести, с които затлъстяването е тясно свързано. Освен това, моят съвет е да игнорираме предположението, че можем да контролираме затлъстяването, ако познаваме генетичната му основа. Преди няколко години беше дадена голяма популярност на откриването на „ген на затлъстяването.” След това беше открит втори ген, свързан със затлъстяването, а после и трети, и четвърти и т. н. Целта на търсенето на ген на затлъстяването е да се създаде лекарство, способно да нокаутира или инактивира причината за затлъстяването. Това е изключително недалновидно и непродуктивно. Вярването, че в основата на затлъстяването има някакви идентифицируеми гени (т. е. всичко е наследствено] ни позволява фаталистично да обвиняваме за свръхтеглото си причина, която не можем да контролираме. Ние можем да контролираме причината, защото тя е просто на зъбците на нашата вилица.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл