ДВОЙНО БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Ангели от небето действат заедно с човеците, за да изпълнят сърцата на болните и страдащите с насърчение, надежда, радост и мир. При такива условия болните получават двойно благословение и мнозина оздравяват. Слабата, колеблива крачка отново добива стабилност. Очите възвръщат блясъка си. Изгубилите надежда се обнадеждават. Лицата на дотогава отчаяните засияват от радост. Недоволният и хленчещ тон изчезва.
Когато физическото здраве е възстановено, хората имат по-голяма възможност да упражняват онази вяра в Христос, която осигурява и здравето на душата. Съзнанието за опростените грехове носи неизказана радост и мир. Помръкналата надежда на християнина засиява. Думите изразяват вярата: “Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти” (Псалм 46:1).

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“