ДВОРЕЦЪТ НА СВЕТИЯ ЖИВОТ

„Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестяват превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“ (1 Петр.2:9)

Христовата църква на земята съществува сред моралния мрак на един неверен свят, който потъпква Закона на Йехова. Но техният Изкупител е платил откупа им с цената на собствената Си скъпоценна кръв; осигурил е всичко необходимо църквата Му да бъде новородено тяло, озарено от Светлината на света, притежаващо славата на княз Емануил. Ярките лъчи на Слънцето на Правдата, греещи чрез Неговата църква, ще съберат в десницата Му всички изгубени, блуждаещи овце, за да дойдат при Него и да намерят там своето убежище. Ще открият мир, светлина и радост в Този, Който е мирът и вечната правда.

Членовете на църквата трябва лично да пазят светлината на Божията любов, горяща ярко в душите им, и да я отразяват и към другите. Твърде много е заложено на карта, за да позволим на духовната летаргия да ни превземе. Нека не поощряваме нехайството към религиозните служби и задължения. Нека решително се борим с тази леност на душата, която е така фатална за израстването и за самия живот на християнина. Здрава и успяваща ще бъде тази църква, чиито членове полагат активни, лични усилия да вършат добро на другите и да спасяват души. Това ще бъде постоянен стимул за всяко добро дело. Такива християни ще се трудят с още по-голяма ревност да съхранят собственото си спасение. Спящата енергия ще се събуди, цялата душа ще се вдъхнови с непобедима решителност да спечели похвалата на Спасителя: „Добра работа!“, и да бъде увенчана с короната на победителя.

Христос превръща Своята църква в красив храм за Бога. „Където двама или трима са събрани в Мое име, заявява Той, там Съм и Аз посред тях“ (Мат.18:20). Неговата църква е дворецът на светия живот, изпълнен с най-разнообразни дарове и със Светия Дух. Небето връчва и съответните задължения на всеки член от земната църква; и всички трябва да намерят своето щастие в щастието на тези, на които помагат и благославят.