ДВУПОСОЧНА ПОЛЗА

Един невероятно конструктивен начин да контролираме стреса е да се посветим на благородна кауза, която помага на другите. Прозрение по тази тема ни предлагат медицинските проучвания, документиращи ползата от доброволческия труд. В едно проучване на пенсионери, хората, които извършват доброволчески труд повече от 10 часа на седмица, имат по-силно усещане за целенасоченост документирано чрез значително по-високи резултати от контролния тест ,,Цел на живота“.

Помощта за другите създава чувство за смисъл или цел в живота, които са от решаващо значение за  справянето с определени стресори. Едно проучване на лекари дава интересни подобни резултати. Именно тези от тях, които имат най-силно съзнание за цел, имат най-ниски нива на тревожност. Категорично е доказано, че хората, които в живота преследват само личните си желания и не се ангажират с нуждите на другите, всъщност се лишават от здравословните предимства  на алтруизма и загрижеността.

Всеки от нас има нужда лично да се включва в каузи, които са угодни на Бога и помагат на човечеството.

Свещеното Писание ни разкрива още по-добре връзката между здравето и добрите дела. ,,Ако подариш на гладния желаното от душата ти и насищаш наскърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне; Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти; и ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват. (Исая 58:10,11).

,,Изход от депресията” Д-р Нийл Недли

Можете да поръчате книгата на 0895 696 461