„И да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от Закона, но онази, която е чрез вяра в Христос, тоест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра.“ (Фил.3:9)

Едно е да четеш и да проповядваш Библията и съвсем друго – да притежаваш нейните животворни, освещаващи принципи, гравирани върху душата си. „По благодат сте спасени чрез вяра“ (Еф.2:8). Умът трябва да бъде възпитаван да упражнява вяра, вместо да подхранва съмнения, подозрение и завист. Твърде склонни сме да възприемаме препятствията като невъзможности. Да имаш вяра в Божите обещания, да вървиш напред с вяра и кураж, без да се оставяш да те ръководят обстоятелствата, е труден за научаване урок. При все това е категорична необходимост за всяко Божие дете да усвои този урок. Божията благодат чрез Христос трябва винаги да се цени скъпо, защото ни е дадена като единствен начин да се приближим до Бога.

Вярата, спомената в Божието слово, ни призовава към живот, в който упованието в Христос е активен, жив принцип. Божията воля е вярата в Исус да се усъвършенства чрез дела. Бог свързва спасението и вечния живот на вярващите с тези дела, и чрез тях става възможно светлината на Истината да се разпръсне до всички страни и народи. Това е плодът на делото на Светия Дух.

Изявяваме вярата си в Бога като сме послушни на Неговите заповеди. Вярата винаги се изразява в думи и дела. Тя води до практически резултати, защото е съществен елемент в живота. Животът, оформен от вярата, преследва решителност за напредък,  за вървеж напред по стъпките на Христос.

Ние сме отсечени като груби камъни от каменоломната на света чрез секирата на истината и сме поставени в работилницата на Бога. Този, който има искрена вяра в Христос като свой личен Спасител, ще открие, че истината извършва съвсем конкретна работа в душата му. Вярата става действена. Не можем да създадем собствената си вяра, но можем да бъдем съработници на Бога с Христос в прогласяването и в съдействието за триумфа на вярата.

Вярата, която действа с любов и очиства душата, дава плод на смирение, търпение, кротост, дълготърпение, мир, радост и доброволно послушание.