ДЕЙСТВЕНИ МОЛИТВИ

Имаме нужда от покаяние всеки ден. Молитвите ни трябва да бъдат по-пламенни, тогава ще са и по-действени. По-силна и по-силна трябва да бъде нашата увереност, че Божият Дух ще бъде с нас, правейки ни чисти и святи – ставайки ухание като ливанския кедър.