ДЯЛЪТ НА ЧОВЕКА 

“Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно <правя>, – като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.”
Филипяни 3:13‭-‬14 

Дали човекът ще се хване за небесната сила и с решителност и твърдост ще противостои на Сатана, както Христос му е дал пример в Своята борба с противника в пустинята на изкушенията? Бог не може да спаси човека против волята му от сатанинските хитрости. Хората трябва да действат с човешките си сили, подпомогнати от Божествената сила на Христос, за да се противопоставят и да победят на всяка цена. Човекът трябва да бъде победител, както е победил Христос. И тогава, чрез победата, която има привилегията да спечели благодарение на всемогъщото име на Исус, той може да стане наследник на Бога и сънаследник с Исус Христос. Не така би било, ако Христос сам осъществяваше победата. Човеците трябва дадат своя дял; трябва да станат победители от свое име, чрез силата и благодатта, които Исус им подарява. Човекът трябва да бъде съработник на Христос в делото на победата, и тогава ще бъде и съучастник в славата Му.