ДЕНЯТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Семинар „Библейска психология за 21 век“

Знаете ли на кой ден човек обикновено получава оток след операция? Според проучванията, на седмия, а след това на четиринадесетия ден след операцията. А знаете ли на кой ден човек с трансплантиран бъбрек по-вероятно ще отхвърли органа? На седмия ден, а след това на четиринадесетия ден след операцията. Защо се случва така? Все повече учени сега смятат, че седемдневният ритъм е вродена особеност на нашата физиология. Затова днес ще ви представя една интересна гледна точка за мястото, където се срещат вярата, здравето и почивният ден.

В книгата си „Изгубеното изкуство на мисленето“ д-р Недли казва, че от историческа перспектива седмичният цикъл е изключително интересен. Ние имаме 24-часов ден въз основа на въртенето на Земята около оста ѝ. Месечният цикъл се основава на периодичността на Луната. Годината се измерва чрез  обиколката на земята около слънцето. Но на какво се основава седмицата? На библейското Сътворение.

Дълги години се е смятало, че седемдневната седмица е просто част от религиозната култура или традиция. По време на Френската революция антирелигиозните настроения карат французите да експериментират с 10-дневна седмица. При тази система всеки ден бил разделен на 10 часа, а всеки час – на 100 минути. Почивните дни били на всеки десет дена и на църквите било разрешено да отварят на 10-я ден.

Французите очаквали, че десетдневната седмица ще доведе до повишена производителност и по-научно, по-съвършено общество. Вместо това психиатричните болници започнали да се пукат по шевовете. Изведнъж се появили стряскащо много физически проблеми. Скоро не останали достатъчно болнични легла за пациентите, особено с психични заболявания. По време на тази криза френският математик Лаплас посъветвал новото френско правителство да се върне към 7-дневната седмица, защото многото психиатрични и здравословни проблеми били последица от прилагането на „по-научната“ седмица.

Ритъм от Сътворението

Според Библейската психология седемдневният ритъм е вложен в човека по Сътворение. Бог създава светлината и атмосферата, моретата и океаните, растенията и животните за 6 дена, а на седмия ден престава да твори, за да се наслаждава на творенията Си.

„И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро. И настана вечер, и настана утро, ден шести.

Така бяха завършени небето и земята, и цялото им войнство.

И на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всички дела, които беше извършил.

И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил“ (Битие 1:31 – 2:2).

Съботната почивка ни говори за Божията любов. Бог създава всичко „много добро“ за наша радост и здраве, а след това ни оставя седмия ден, в който да си почиваме физически от умората, но и да наблюдаваме в природата доказателствата за Божията непрестанна грижа за нас. Съботата е паметник на Сътворението.

Но защо казвам, че седмият ден е събота? В българските календари първият ден от седмицата е понеделник, а седмият – неделя. Обаче ако отидете на настройките на компютъра за Регион и език и в Регионален формат изберете английски език, ще видите, че като първи ден от седмицата е посочена неделята, следователно седмият е съботата. Ако сряда е средата на седмицата, преди нея трябва да бъдат неделя, понеделник и вторник, а след нея – четвъртък, петък и събота.

В Библията седмият ден събота е единственият, който има име. Неделята е спомената като първи ден от седмицата. Когато Исус умира на кръста в петък (наречен „подготвителен ден“), Неговите ученици „приготвиха аромати и миро; и в съботата си почиваха както повелява Законът“ (Лука 23:56). „А като мина съботата, на разсъмване в първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба“ (Матей 28:1). Петъкът се нарича „подготвителен ден“, защото в него юдеите и първите християни се приготвяли за богослужението в събота.

Самият Бог нарича съботата „Свой“ ден. В книгата на пророк Йезекиил Господ многократно заявява: „Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам“; „Освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог“ (Йезекиил 20:12,20). За никой друг ден Бог не казва, че е Неговият ден.

Господарят на съботата

В Новия завет Исус казва, че самият Той е Господар на съботата: „Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата; така че Човешкият Син е господар и на съботата“ (Марк 2:27,28). Когато си почиваме и ходим на църква в съботен ден, ние показваме, че вярваме в Бога като Творец, в Исус като Изкупител и в освобождението от греха чрез жертвата на Христос.

Обаче, както казах в началото, почивният ден събота не е само духовен символ. Той е и лечебно средство. Как съботата е полезна за нашето здраве?

  • Почиваме си физически
  • Презареждаме батериите си
  • Разтоварваме тревогите си
  • Общуваме с Бога, близките и приятелите си

Като християнка, аз приемам Библията за върховен авторитет по въпросите на вярата. Затова съм отделила седмия ден събота за физическа и духовна почивка. В него ходя на богослужение, отделям време за разходки в парка или сред природата заедно със семейството си, общувам със съседи и приятели и участвам в проект за подаряване на библейска литература. Усещам, че за мен е изключително ободряващо поне за един ден да се откъсна от ежедневните грижи и рутина и да сменя перспективата. Чувствам се освежена и заредена с енергия за новата седмица.

Предназначението на съботата

За мен най-доброто описание на смисъла и предназначението на почивния ден събота се намира в книгата на пророк Исая от Стария завет: „Ако отдръпнеш крака си в събота, за да не вършиш своята воля в святия Ми ден, и наречеш съботата наслада, свята на Господа, ден за почитане, и Го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа“ (Исая 58:13,14). Този ден е време за специална среща с нашия Творец и Изкупител.

Повечето християнски църкви, с много малки изключения, приемат неделята за почивен ден. Това се дължи на промяна, извършена от Римокатолическата църква. В катехизиса на Трентския събор от 16 век, публикуван под покровителството на папа Пий V, четем: „Но църквата на Бога в своята мъдрост е наредила почитанието на съботния ден да бъде прехвърлено в Господния ден“ (така те наричат неделята) (Тахмисян, Агоп. Основни учения на Библията. София, 2018, с. 105).

Следователно спазването на неделята е белег за приемане на човешки авторитет в духовните неща. А спазването на съботата е знак за благоговение пред Бога и Неговия закон. Защото четвъртата заповед от Божия закон гласи: „Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти; защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети“ (Изход 20:9-11).

Като духовен символ, съботата показва на кого отдаваме почит – на Бога или на човешки институции. Разбира се, това е лично решение на всеки един човек. Според пастор Агоп Тахмисян в книгата му „Основни учения на Библията“ съботата е външен знак, че християнинът вътрешно приема Божиите принципи на любов, доброта, честност, справедливост. А неделята е външен белег за отхвърляне на Божия закон и авторитет, който е наречен „белегът на звяра“ в последната библейска книга „Откровение“ (13 глава).

В книгата си пастор Тахмисян казва: „Ще бъде издаден закон за неделния ден. (…) И в онова време целият свят ще бъде поставен пред съдбоносна дилема: С Божия закон или с фалшивата религия“ (Тахмисян, с. 116). С избора си всеки един човек решава своята съдба.

И така, почивният ден събота не е просто 24 часа. Той е ден, който оказва влияние върху всеки аспект от живота ни: физически, емоционален, умствен, морален и духовен. Още интересни факти за вярата, библейските пророчества и здравето можете да намерите на безплатната онлайн платформа „Изучавай ме“, която предлага безплатния библейски онлайн курс „Открития в Библията“ – един от най-популярните в света.

Йорданка Дейчева, психолог