ДЕНЯТ НА БОЖИЯ СЪД

Никой не иска да мисли, а още по-малкото да говори за деня на съда, който ще дойде над цялата земя. Някак си човек му е по-приятно да говори за добрите качества на Бога и да пренебрегва този факт, жизнено важен за спасението ни. Но има ли добра новина, има ли Евангелие в темата за Божия съд? Има и ние ще я разберем в края на тази публикация.

Още края на първа глава ни говори за това събитие: „А беззаконниците и грешниците ще се съкрушат заедно, и тези, които са оставили Господа, ще загинат.”

Исая 1:28

Ще дойде ден, в който нечестивите и всички, които са оставили Бога ще загинат. Не малка част от втора глава е отделена на състоянието на хората в дните на Божия съд. Те били сребролюбиви хора. Трупали за себе си богатство. Кланяли се на идоли, които самите те изработили от злато и сребро. Никой не мислел за Бога. Всеки се отдал на идолопоклонство и на суета, интересувайки се единствено и само от себе си и своето благополучие. (Исая 2:6-12). И ще дойде ден, когато всичко това няма да може да се търпи. Бог ще се надигне против тях. Как ще реагират хората в него ден? Исая пише: „И хората ще влязат в пещерите на скалите и в дупките на земята, поради страха от Господа, и поради славата на величието Му, когато стане да разтърси земята. В онзи ден човек ще хвърли на къртиците и на прилепите сребърните идоли и златните идоли, които си е направил за да им се кланя, за да влезе в канаристите подземия и в пукнатините на скалите, поради страха от Господа и поради славата на величието Му, когато стане да разтърси земята.” (Исая 2:19-21).

Това е пророчество за последното време. Откъде разбираме това? Книгата Откровение дава почти същото описание, говорейки за деня на съда и за Второто пришествие. „И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв;  небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини; небето беше преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето;” (Откровение 6:12-16). Тук, както и в Исая е описано времето на последното Божие наказание над нечестивите.

И така, къде е Евангелието в тази вест?

Ако човек чете тези думи извън техния широк контекст, може да се уплаши, дори да изпадне в ужас. Но нека погледнем контекста на тази вест в Исая. Това е част от вестта на Бога, започнала от първа глава. Там Бог описва състоянието на Божия народ и казва, че те са много далеч от Него. Служат на идоли, не мислят за Него, не вършат Неговат воля. Но въпреки това, съвсем лицемерно ходят всяка седмица в храма, принасят жертви и претендират, че вярват в Бога и са Негови последователи. Бог ги призовава да се върнат при Него, да спрат да вършат зло. Поема инициативата и ги призовава за разговор, към диалог. Моли ги да дойдат при Него, да изповядат греховете си и Той ще им прости и ще ги очисти. Ще направи тяхната духовна дреха бяла като сняг. Бог също така иска да изчисти Своя народ от греховете, от дефектите в характера им. Това е бавен и често болезнен процес. Включва преминаване през огъня на изпитанията и страданията, за да могат да изгорят въжетата, с които греха държи тези души. Да изчисти шлаката и да ги направи като чисто злато. Но ако те се бунтуват, ако не искат да бъдат смирени от Бога, ако не изповядат греховете си и вършат това, което си искат, без да ги е грижа за последиците, то последици в крайна сметка ще дойдат. Въпреки многото умолявания от страна на Бога, тези хора са взели своето решение против Него. Те ще понесат последствията от своя свободен избор. А те са описани във втората глава, както и в книгата Откровение.

В едно отделение по кожно-венерически болести, главният лекар изнесъл лекция, в която детайлно описал фазите на сифилиса и усещанията на болния във всяка една от тези фази. В края дошло време за въпроси и отговори. Един човек, най-отзад се провикнал: „Защо ни изнесе тази лекция? За да ни уплашиш ли?” „Не – отговорил лекарят – Изнесох тази лекция за бъдете наясно какво причинява тази болест, за да бъдете подготвени и да не допуснете да се заразите с нея. А ако се заразите, да се лекувате отрано.” Днес Бог е същия. Той не спестява истината, че един ден ще дойде време, когато Той повече няма да търпи злото и ще накаже тези, който са в открит бунт против него. Но Той не го прави, за да ни плаши. Той ни разкрива бъдещето, за да знаем какво ни предстои. Той не иска никой да загине (Йоан 3:16), но всички да дойдат на покаяние. И днес моли и увещава теб и мен, ако сме се отдалечили от Него, ако сме тръгнали по лош път да се върнем при Него и Той е готов да ни прости. Но ако ние упорито продължаваме да вървим по лошите си пътища, отдалечавайки се от Него, Той с голяма болка ще зачете нашето решение и ще ни остави да понесем последствията от своите решения. Затова приятелю, откликни на Божията любов, на Неговата милостива покана днес и всеки ден се приближавай все повече при Него. Защо да загинеш като тези, които нямат надежда?