СЦЕНИ ОТ ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ

 “Защото огън се накладе в гнева Ми,

И ще пламне дори до най-дълбокия ад;

Ще пояде земята с произведенията й,

И ще изгори основите на планините.”

(Второзаконие 32:22)

Всички сатанински сили работят с цялата си енергия, идваща от ада. Словото не ни дава точната дата и ден на погибелта, за да имаме всички една непрекъсната подбуда към постоянна готовност и бдителност, към подобряване на духовното си състояние. Кой е мотивът, който Бог представя на Своите работници?… “Близо е великият ден Господен, близо и много бърза…” (Софоний 1:14). А преди настъпването на този велик последен ден, ние трябва да прогласим последната вест на милост за този паднал свят, да подготвим хората за Второто пришествие.