ДЕН СЛЕД ДЕН

“Чуй, ГОСПОДИ, правото дело, обърни внимание на вика ми, дай ухо на молитвата ми, която не идва от измамни устни.” Пс.17:1

Божият Син остави сияйните небесни дворове и дойде в нашия свят, за да участва в изкушенията и страданията на човека, и за да можем чрез Неговата победа ние да бъдем издигнати в небето и да станем Божии синове и дъщери. Той се обръща лично към всеки от нас, за да поемем възложената ни работа там, където се намираме. Трябва да бдим над душите като настойници, които ще дават отчет за това; трябва да направим всичко, зависещо от нас, за духовните нужди на човечеството.

Всеки ден изграждаме своя характер. Затова нека градим на скалата, която е Христос. Тази сигурна основа ще устои при всеки наш градеж.