ДЕПОЗИТ В НЕБЕСНАТА БАНКА

 

„Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.“ (Яков 1:27)

Нежното състрадание на нашия Спасител е пробудено към падналото и страдащо човечество. Ако искате да бъдете Негови последователи, трябва да култивирате у себе си съчувствие и съпричастност. Вдовицата, сирачето, болният и умиращият винаги ще се нуждаят от помощ. Ето ви възможност да прогласявате евангелието – като издигате Исус – надеждата и утехата на всички човеци. Когато болното тяло е облекчено, сърцето се отваря и може да излеете в него целителен балсам.

Вярващите може да са бедни, необразовани и неизвестни, но в Христос те могат да извършат важна работа в дома, в квартала, в църквата и дори в „далечните земи“; и резултатите ще стигнат далеч във вечността. Заради пренебрегването на това дело, мнозина млади хора никога не напредват в християнската си опитност. Светлината, която е мъждукала в сърцето им, докато Исус им е говорил „Простени са ти греховете“, би била запазена жива, ако са помагали на нуждаещите се. Неспокойната енергия, която така често е източник на опасности за младите, може да бъде насочена там, където ще потече в потоци за благословение.

Часовете, така често прекарвани в забавления, които не освежават нито тялото, нито душата, трябва да се посветят на подпомагане на хора в нужда.

Всяка възможност да се помогне на брат в нужда или да се подпомага Божието дело за разпространяване на истината, е бисер, който може предварително да изпратите и да депозирате в небесната банка, където ще бъде на сигурно място.

Любовта, нежността, жертвоготовността – тези качества никога не са изгубени. Когато Божиите избрани са променени от тленност в нетление, техните думи и дела на доброта ще бъдат изявени и запазени през вечните векове. Чрез заслугите на Христовата правда, ароматът на тези думи и дела ще се запази завинаги.