ДЕПРЕСИРАЩА АТМОСФЕРА

Някои хора запазват студена, смразяваща резервираност, желязно достойнство, което отблъсква попадащите под тяхното влияние. Този дух е заразителен. Той създава атмосфера, от която добрите подбуди и добрите решения увяхват. Спъва естествения поток на човешкото съчувствие, сърдечност и любов. Под нейното влияние хората стават сковани и техните социални и благородни качества биват унищожени поради липса на практикуване.

Засяга се не само духовното здраве. Физическото също страда от това неестествено състояние и от депресия. Унинието, мрачното настроение и студенината на тази социална атмосфера се отразява и върху изражението на лицето. Лицата на хора, които са съчувствителни и състрадателни, греят от блясъка на истинската доброта. Докато лицата на онези, които не подхранват благи и добри мисли, нито несебелюбиви подбуди, изразяват чувствата, таени в сърцата им.

,,Ум характер личност” –  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html