ДЕСЕТ ПЪТИ ПО-ТРУДНО

Учител в неделното училище запитал децата кое е по-трудно: да просим от Бога във време на нужда или да му благодарим, ко­гато ни е благословил? Повечето деца отговорили, че просенето е по-трудно. Но едно от децата възразило, че благодарността е нещо, което се прави по-трудно. Тогава учителят попитал:

  • Знаеш ли колко пъти благодарността е по-трудна от про­сенето?
  • Десет пъти, – отговорило детето, – защото десет прокажени се молеха да бъдат излекувани, а само един Му благодари за изцелението.

Симеон Попов