Децата трябва да  виждат, че животът на родителите им е изпълнен със смисъл, който е изпълнен с постоянна молитва. Ангелите се радват да присъстват там където Бог управлява и децата са поучавани да почитат религията, библията и своя създател.

Ако оценяваме Христовите ходатайствени молитви за нас и се молим в съгласие с Неговата воля, изкушенията на Сатаната само ще ни довеждат все по – близо до Спасителя дотогава, докато стигнем отвъд вражеския досег. Нека радостната  песен прокънти от благодарни сърца, от устни, докоснати от святия огън. Той живее да ходатайства за нас. Хванете се за тази надежда и тя ще  държи душата като сигурна, опитна котва. Вярвайте и ще видите Божията слава. Ние сме призовани безстрашно да търсим Божието присъствие, защото  имаме само един застъпник на земята – Светия Дух, който ни помага да се молим – но и  един Защитник пред благодатния Престол – нашият Господ Исус Христос – и в неговото превъзхождано име молитвите ни ще бъдат чути.

И при все това, що се отнася до молитвата, на първо място е обещанието с Бога, а не молбата (искането). Ние с удоволствие стоим при онези, които обичаме и щом действително обичаме Господа, ние с радост ще търсим общението с Него.