ДИСЦИПЛИНА

“Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си.
Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.” Мат.11:29,30

В настоящия период от световната история не можем да си позволяваме да отслабваме взаимно влиянието си. Боят, който водят християните, е близък и жесток. Трябва да се изправим в двубой с невидими врагове, затова е нужно да бъдем в пълна хармония с небесните представители, които се стремят да ни очистят от склонността да критикуваме братята си и да ги съдим. Господ иска от нас да носим игото на Христа.