ДНЕС БОГ Е СЪЩИЯТ

Днес Бог е толкова мощен да спасява, както беше и в дните на патриарсите, на Давид, на пророците и на апостолите. Множеството случаи, описани в святата история, когато Той е освобождавал народа си от нечестието му, трябва да направят християните в наше време жадни за Божествените наставления и ревностни в усъвършенстването на характера, който ще издържи най-внимателна проверка по време на съда.
Библейската история изпълва отслабналото сърце с надеждата за Божията милост. Не е нужно да се отчайваме, след като виждаме, че и други са се борили с обезкуражения като нашите, падали са в изкушения, както ние, и въпреки това са се изправяли и са били благословени от Бога.

Съкровища от свидетелства – том I