ДНЕС

  “но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е “днес”, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.”
(Евреи 3:13)

Божията любов е толкова крепка, колкото и нежна. Любовта на Исус е по-силна от смъртта, защото Той умря, за да спечели твоята обич, за да можеш да се опреш на Него напълно и всецяло, и за да станеш едно с Него завинаги. Любовта на Исус е изключителна; тя е по-нежна от майчината любов. Най-нежното чувство, което хората познават, е любовта на майката към нейната рожба, но Христовата любов я превишава по нежност. Майката може да промени чувствата си, да бъде понякога и недобра, но Исус никога. Той никога няма да бъде невнимателен, груб или жесток към чадата Си.

Следователно не бива никога да показваме неверие или липса на вяра. Божията любов е така силна, че държи подчинени всички чувства на святото Му естество и задейства Неговите неизчерпаеми ресурси за доброто на Неговия народ. Любовта на Бога е непроменима и без сянка на отклонение. Нека никога не безчестим Божието име, като упорито гледаме своите интереси и непрекъснато считаме себе си за най-важни.

Погледни на Исус – Начинателя и Усъвършителя на нашата вяра. Нека вече не постъпваме по същия начин както досега, и да се отчайваме от възможните бъдещи теготи. Носете с радост днешните си длъжности. Днес трябва да вярваме в Христа. Днес трябва да уповаваме на Него. Днес мога да погледна на Него и да живея. Днес ще положа упованието си в любовта Му към мен. Днес ще се облека с мира и покоя, които Божията сила ми дава. Кажи си така: “Господ ще бъде прославен от моята радост и щастие от това, че Той ме обича. Днес! Сега!”