ДОБРАТА ОСВЕДОМЕНОСТ Е РЕШАВАЩА

Нашите ежедневни решения определят степента на контрол върху здравословното ни състояние. Според Здравния институт във Вашингтон промяната в поведението е свързана с възгледите на отделния човек за риска, ползата и възможностите. В своята книга ,,Задълбочена простота“ д-р Уил Шутц заявява, че за да вземаме трайни решения, трябва да сме изцяло наясно с вариантите и с техните последици. Важно е да сме честни пред себе си. Наистина ли искаме промяна? Един от най-важните фактори за избора на мъдри решения е добрата осведоменост. Колкото повече четем и се информираме за здравето си, толкова по-голяма е вероятността да пожелаем промяна.

,,Здраве от сътворението“  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/