ДОБРИЯТ И ПРАВЕДЕН ПЪТ

“Дай ми да чуя рано милостта Ти, защото на Теб се уповавам; покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към Теб издигам душата си.” Псалми 143:8

Божиите синове и дъщери са насърчени да постоянстват в постигането на победата чрез ежедневното осъзнаване на необходимостта да бъдат поучавани от Святия Дух в добрия и праведен път. Те няма да се преструват, че служат. Всеки изминат ден ще чувстват, че трябва здраво да се заловят за началото на своята вяра и да удържат така докрай. Когато някой се отклони от правия път, Святият Дух ще заработи в ума му и ще го доведе до покаяние за грешката, така че останалите да бъдат предупредени и предпазени от същата грешка. Никой няма правото да се смята за толкова издигнат, че да не се нуждае от признаване на своите недостатъци, опасявайки се, че другите няма да го уважават заради това.