ДОБРИЯТ УЧИТЕЛ

“И ето – един момък дойде при Него и рече: ”Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?”

Mатей 19:16

Тази титла – ” добър учител ” – беше очевидно изкована от младия управник, тъй като не изглежда към равините на Христос някога да са се обръщали с такова наименование. Статусът на Исус даден Mу от младия управник, и сериозността на неговия въпрос говорят, че сигурно той е имал искрена причина да припише този комплимент на Исус Христос. Каквато и да е причината, тя изразява дълбока истина.

Христовият отговор на това необичайно обръщение би могъл да бъде приет като отхвърляне или отричане на Неговата божественост. Животът, характерът, поученията и службата на Исус, всички ясно свидетелстват, че Той беше добрият учител. Като втората личност на Божеството на Исус му е вродено да е добър. Като учител на правдата, Той беше превъзходно добър. Библейският доклад е, че Исус “обикаляше да прави благодеяния” (Деяния 10:38).