Любов в действие

Семинар „Библейска психология за 21 век“

Ти добър човек ли си? Ако не си, откъде да си поръчаме този добър човек, когото всеки иска да има до себе си? Ако ти не си добър, честен, отговорен, търпелив, откъде ще внесем тези добри, честни, отговорни, търпеливи хора, за които всички мечтаят? Ако всеки от нас не стане този добър човек, когото всички търсят, ще трябва да го внасяме от друга планета…

Библейската психология предлага ясни принципи за доброта и пълноценно общуване както между човека и Бога, така и между самите хора. Тези принципи са Десетте Божи заповеди, които определят ясно границите между егоизма и алтруизма. Не зная за вас, но на мен ми се е случвало близък човек да ме излъже най-безцеремонно и без угризения. Когато разбрах истината, бях дълбоко наранена и много ми се искаше той не само да знаеше, но и да изпълняваше Божия принцип „Не лъжи“.

Ограничават ли ни Десетте Божи заповеди? Предлагам да се отърсим  от нарцистичните си комплекси и да ги погледнем от нов ъгъл. Всъщност Десетте Божи заповеди са основните принципи за доброта и пълноценно общуване, защото очертават територията, в която действа Парадигмата на алтруизма, както обичам да я наричам: Аз съм важен, но другият е също толкова важен, колкото мен. ИСКАМ да направя всичко възможно всички да се чувстваме добре.

Такъв човек уважава близките си и се грижи за тях (5 заповед); не „убива“ с думите и действията си (6 заповед); остава верен на брачния си партньор, защото го обича (7 заповед); не краде от парите, достойнството или времето на хората (8 заповед); не злослови и не сплетничи зад гърба на познатите си (9 заповед) и не е алчен и завистлив, а щедър и благороден (10 заповед). Това са общочовешки принципи за добри взаимоотношения на всяко едно ниво: междуличностно, семейно, професионално, обществено, политическо, дори междудържавно.

А принципите на вертикалното общуване с Бога са разкрити чрез първите 4 заповеди от Декалога. Вярващият човек общува със своя Създател, а не с измислени фалшиви богове (1 заповед) и затова не си прави кумири – предмети, пари, личности, философии (2 заповед). Той говори с уважение за Бога (3 заповед) и си почива в съботния ден, който е паметник на Сътворението и Изкуплението (4 заповед).

Всичките Десет заповеди, както са записани в Библията, можете да намерите в библейската книга Изход, 20 глава. Те ни разкриват как да проявяваме любовта и уважението си към Бога и към хората на практика. Те са „любов, която се вижда и усеща“ – от думите и действията ни.

Много важно е да разберем, че когато човек нарушава тези библейски принципи на общуване, той взаимодейства с другите хора според Парадигмата на егоизма: Аз съм в центъра на моя живот и ИСКАМ да направя всичко възможно АЗ да се чувствам добре. Затова ще крада, ще лъжа, ще обиждам, ще изневерявам – важното е на мен да ми е добре, не ме интересува как ще се почувстват другите. Егоистът не обича да се съобразява с Десетте Божи заповеди, защото те го карат да мисли за другите, а той иска да мисли само за себе си.

Исус Христос разказал една притча, която се е превърнала в световен символ на добрия човек: притчата за добрия самарянин. По онова време Той проповядвал сред народа и много хора го последвали, затова законниците се изпълнили със завист и търсели случай да Го злепоставят. Веднъж, един законник, за да Го изпита, казал: „Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?“ Господ му отговорил с въпрос: “В закона какво е писано?“

Законникът цитирал великата Божия заповед: „Възлюби Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си.“ Исус Христос останал доволен от този отговор и посъветвал книжника да изпълнява тази заповед и ще бъден спасен. Тогава обаче законникът попитал кой е негов ближен. За да му обясни това, Исус разказал притчата за добрия самарянин.

Един евреин слизал по криволичещият и опасен път от Йерусалим към Йерихон, но бил издебнат от разбойници, които се нахвърлили върху него, съблекли дрехата му, ограбили го и жестоко го били, а после го оставили полумъртъв на пътя под жаркото слънце да стене от раните си.

В това време по пътя се задал свещеник, който отдалеч видял падналия на земята човек, но без да забави крачка продължил да върви и отминал безразлично. По-късно се задал един левит.  Левитите били служители в храма, които помагали на свещениците в богослужението. Той се приближил, погледнал и отминал.

А нещастникът вече едвам дишал и навярно скоро щял да издъхне. Тогава по пътя се задал един самарянин. Така се наричали жителите на Самария – едната от трите области на еврейската държава от онова време. Самаряните били презирани от останалите евреи, защото изменили на вярата си и възприели идолопоклонството. Юдеите нямали никакви контакти със самаряните и не приемали от тях дори чаша вода, за да не се осквернят.

Но сърцето на този самарянин било милостиво. То се свило от състрадание при вида на безпомощния човек, изоставен да лежи под палещото слънце. Самарянинът  забравил за отколешната вражда с евреите, бързо приближил и се заел да почисти раните на пострадалия. А после с усилие го качил на магарето си и потеглил към града. Там се настанили в една странноприемница. А на другия ден като тръгвал, оставил на собственика пари, за да се погрижи за пострадалия, а каквото повече похарчел, щял му доплати на връщане.

Като завършил своя разказ, Исус попитал законника: „И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците?“

А той отговорил: „Оня, който му стори милост.“ Тогава Иисус го посъветвал: „Иди и ти прави също така.“

Апостол Павел ни обяснява само в едно кратко изречение, че изпълнявайки Десетте Божи заповеди, ние проявяваме на практика любовта си към хората: „Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си“ (Галатяни 5:14). Божиите заповеди са „любов в действие“.

Възможно е да бъдем и формални християни: да твърдим, че сме добри хора, но да презираме различните от нас и да оставаме безразлични към нуждаещите се и отритнатите от обществото. През 1973 г. в духовната семинария в Принстън Джон Дарли и Даниел Бейтсън направили следния експеримент, свързан с притчата за Добрия самарянин. Три групи студенти трябвало да подготвят презентация за тази притча, но участниците от едната група имали изключително кратко време да стигнат до залата, дори закъснявали. Докато бързал за представянето на презентацията си, всеки студент минавал край паднал мъж, който явно имал нужда от помощ. Оказало се, че само 2-ма от 20-те студенти се спрели да помогнат на човека. Останалите толкова бързали да не закъснеят за презентацията си за добрия самарянин, че нямали време да бъдат добри хора. Авторите на статията правят тъжното заключение: „С други думи, повечето са предпочели да отидат и да говорят за това колко е хубаво да се помага на хората, отколкото всъщност да се спрат и да помогнат“.

Аз също забелязах нещо подобно, когато наблюдавах колко хора споделят постовете ми във Фейсбук. Най-много се харесват мислите, които говорят най-общо за любовта и доброто, например думите на апостол Павел „Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез добро“ (Римляни 12:21) – тази публикация имаше 64 споделяния. Но когато публикувах мисъл, която говореше за доброто и любовта на практика – че трябва да бъдем търпеливи, да се контролираме, да се подкрепяме, да си прощаваме – тази публикация имаше само 2 споделяния. Явно на много хора им харесва идеята за доброто и любовта по принцип, но когато стане въпрос как самите те да бъдат такива хора, това вече не им изглежда толкова привлекателно.

Обаче ако ти не станеш добър човек, твоята съпруга-съпруг-деца-колеги-съседи няма да имат добър човек до себе си. Затова Бог ти предлага най-радикалната безкръвна операция: „Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце“ (Йезекиил 36:26).  А апостол Павел потвърждава: „Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате“ (Филипяни 2:12,13).

Принципите на Библейската психология са валидни дори и за нас в 21 век. Още за тях можете да прочетете на нашия сайт facebible.bg, в раздел Психология и подраздел Християнска психология. На сайта ни ще можете да си изтеглите напълно безплатно електронната книга за емоционална интелигентност „6 стъпки за овладяване на гнева“.

Често публикувам материали и на фейсбук страниците си „Християнска психология“ и „Психология за всеки ден“. Можете да ги харесате, следвате и коментирате.

Ако желаете да изучавате Библейска психология в група, пишете ми на имейла в описанието (facebible.bg) или на лично съобщение до фейсбук страницата ми „Християнска психология“.

Бъдете здрави и до скоро!

Йорданка Дейчева, психолог; ydeicheva@facebible.bg