Добрият човек

Ти добър човек ли си? Ако не си, откъде да си поръчаме този добър човек, когото всеки иска да има до себе си? Ако ти не си добър, честен, отговорен, търпелив, откъде ще внесем тези добри, честни, отговорни, търпеливи хора, за които всички мечтаят? Ако всеки от нас не стане този добър човек, когото всички търсят, ще трябва да го внасяме от друга планета…
В това осмо видео от семинара „Библейска психология за 21 век“ ще коментирам библейската представа за добър човек и добро общуване.
Библейската психология предлага ясни принципи за доброта и пълноценно общуване както между човека и Бога, така и между самите хора. Тези принципи са Десетте Божи заповеди, които определят ясно границите между егоизма и алтруизма. Не зная за вас, но на мен ми се е случвало близък човек да ме излъже най-безцеремонно и без угризения. Когато разбрах истината, бях дълбоко наранена и много ми се искаше той не само да знаеше, но и да изпълняваше Божия принцип „Не лъжи“.
Ограничават ли ни Десетте Божи заповеди? Предлагам да се отърсим от нарцистичните си комплекси и да ги погледнем от нов ъгъл. Всъщност Десетте Божи заповеди са основните принципи за доброта и пълноценно общуване, защото очертават територията, в която действа Парадигмата на алтруизма, както обичам да я наричам: Аз съм важен, но другият е също толкова важен, колкото мен. ИСКАМ да направя всичко възможно ВСИЧКИ да се чувстваме добре.
Йорданка Дейчева, психолог, ydeicheva@facebible.bg