ДОБРИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В УМА

Всички сме виждали на повърхността на езерото красива бяла лилия. Колко сме желали и колко сме се старали да откъснем този цвят. Независимо колко нечиста пяна, тиня или мръсотия има около нея, това не унищожава желанието ни за лилията. Чудим се как това цвете може да бъде толкова красиво и бяло там, където има толкова много нечистота и кал.

Нейното стъбло се спуска надолу към златните пясъци под мръсотията и не събира нищо, освен най-чисти вещества, които я хранят, докато се развие в чисто и неопетнено цвете, каквото я виждаме. Не трябва ли това да ни научи на един урок? Би трябвало. Макар около нас да има нечестие, ние не трябва да му се поддаваме. Не говорете за нечестието и в света, но възвишавайте ума си и говорете за вашия Спасител. Когато виждате злото около себе си, още повече се радвайте, че имате Спасител и че сте Негови деца.

Тогава да се взираме ли в нечестието около нас? Да се занимаваме ли с тъмната страна на нещата? Ние не можем да я очистим! Нека говорим за по-висшето, за по-доброто и по-благородното, за онези неща, които оставят добри впечатления в ума и това ще въздигне душата ни над нечестието към светлината отвъд.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2