ДОБРИ ДОМАКИНИ

“давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.” Лука 6:38

Когато християните работят така, както Главата на църквата работеше, те няма да се питат за какво свое удоволствие да харчат дадените им в настойничество Божии пари. Нима е малка чест да работят в сътрудничество с Изкупителя на света? Плановете, свързани със света, парите, вложени в света с цел прославата на личното “аз”, не носят печалба, която си струва да бъде пожелавана. Бог осъжда тези неща, а онова, което Той осъжда, не е добро за отделната душа нито да го има, нито да го практикува.