ДОБРИ И ВЕРНИ СЛУЖИТЕЛИ 

“Съразпнах се с Христа, и <сега> вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.”

Галатяни 2:20

В деня на последния съд две класи от хора ще застанат пред Съдията на цялата земя. На всички неуспели да вървят по Христовия път ще бъде казано: “… Махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие” (Матей 7:23). Другите, които са пренесли в личния си живот чистите и непокварени истини на словото Божие, ще чуят благословението: “Хубаво, добри и верни слуго!… влез в радостта на господаря си” (Матей 25:21). Никога няма да влезем в Божия град, докато не се научим как да умрем за себелюбието си и докато в нас не заживее душата и духът на Христа.