ДОБРО В ЗЛОТО

Гениалният изобретател Томас Едисон изгубил големите си лаборатории в Ню Джърси по време на ужасен пожар, вилнял през една декемврийска нощ на 1914 година. На следващата су­трин, като вървял между тлеещите останки на сградите, където преди това се намирали толкова много от неговите проекти, 67 годишният Едисон казал:

– Бедствието може да се окаже и полезно. Всичко е изгоряло, включително и всичките ни грешки. Благодарение на Бога, мо­жем да започнем отначало.

Апостол Яков пише: „Вие не знаете какво ще бъде утре“ (Яков 4:14). Но Бог знае и си струва да Му се доверим напълно, защото „всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога“ (Римляни 8: 28).