ДОБРО ОТ ЗЛОТО

Млад атинянин попитал Сократ:
– Учителю, добре ли ще сторя ако се оженя?
– Няма да е лошо! – отговорил философът. – Попаднеш ли на добра жена, ще имаш щастлив живот на обикновен човек. Но ако жена ти се окаже зла, това може да те насочи към по-дълбоки размисли и ако си достатъчно търпелив, можеш да станеш и прочут философ.
Интересно прозрение. Апостол Яков говори по подобен начин, но не точно за злите жени, но за изпитанията в живота на вярващите:
„Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попаднете в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък“
(Яков 1:2-4).