ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 

“Който е мъдър нека внимава на това; И нека размишляват <човеците> за Господните милости.” Псалми 107:43

Здравето, животът и щастието са резултат от съобразяването с биологичните закони, управляващи тялото ни. Ако нашата воля и поведение са в хармония с Божията воля, ако правим това, което е угодно на нашия Създател, Той ще запази човешкия организъм в добро състояние и ще възстанови моралните, умствените и физическите сили. Всичко това ще стори, за да работи чрез нас за Своя слава. Ако Му съдействаме в това дело, здравето, щастието, мирът и полезността ни ще бъдат сигурен резултат. Той не е умрял за нас, за да бъдем слуги на зли навици, но за да станем синове и дъщери на Бога, служещи Му с всяка своя сила.

Скъпи приятели, напредвайте стъпка по стъпка, докато вашите навици влязат в хармония със законите на здравето и живота.