ДОБЪР И БЛАГОРОДЕН ПЪТ

„Измийте се, очистете се, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло. Научете се да струвате добро“ (Исая 1:16,17).

Невежество, любов към робуване на грешни навици, които рушат душата, тялото и духа изпълват света с морална проказа; смъртна морална малария унищожава хиляди и десетки хиляди.

Мнозина са потънали в грях. Мнозина са в отчаяно положение. Те са притиснати от страдание, нищета, безверие, безнадеждност. Всякакви болести нараняват както душата, така и тялото. Те копнеят да намерят мир от своите проблеми и Сатана ги изкушава да го търсят в похоти и удоволствия, които ги водят към деградация и смърт. Той предлага ябълките на Содом, които ще се превърнат в пепел на техните устни.

Навсякъде владее неморалност, а разпуснатостта е особения грях на този век. Никога преди злото и порокът не са надигали деформираната си глава така смело, както днес (…). Беззаконието, което се разпространява навсякъде без ограничения, е само при безверника и безбожника?! Де да беше така, но не е. Много мъже и жени, които твърдят, че изповядват Христовата религия, носят вина. Дори някои, които изповядват, че очакват Неговото идване, са не повече приготвени за това събитие, отколкото самият Сатана. Те не се очистват от всичко мръсно. Толкова дълго са угаждали на своите похоти, че е естествено мислите им да бъдат нечисти и въображението им – извратено. Също така е невъзможно да се накарат умовете им да размишляват за чисти и святи неща, както и водите на Ниагара не могат да се обърнат и да потекат нагоре. Всеки християнин ще трябва да се научи да ограничава страстите си, за да бъде контролиран от принципи (…).

Ако похотливостта, мръсотията, изневярата, престъпленията и убийствата са ежедневие за онези, които не познават истината и които отказват да бъдат под влиянието на принципите на Божието Слово, колко по-важно е за хората, които изповядват, че са последователи на Христос, да се приближават по-близо до Бога и до ангелите, които ще им покажат по-добър и благороден път! Колко важно е чрез тяхното очистване и добродетели да застанат в явен контраст с общностите, които се ръководят от силните страсти.