ДОБЪР И ВЕРЕН СЛУЖИТЕЛ

“Хубаво, добри и верни слуго!” (Матей 25:21).

Трябва ли състрадателният, саможертвен Спасител да ни намери недостатъчни в нежност, любов, благост и съчувствие към онези, за които даде живота Си? Бог ни е предоставил благодатни възможности за служене. Той ни е снабдил със скъпоценни таланти и ние носим отговорност пред Него за начина, по който ги използуваме. Ако очистим себе си от всеки нечист, егоистичен принцип, ще можем един ден да чуем благословението: “Хубаво, добри и верни слуго!” (Матей 25:21).