ДОВЕРИЕТО В БОЖИЯТА СИЛА

Проучване в 560 американски домакинства показва, че хората, които се молят, са по-щастливи, по-удовлетворени и имат усещането за благоденствие заради посоката, в която върви техният живот. Смята се, че вероятността вярващите хора да се разболеят физически, да изпитват психически разстройства или да имат трудности при социализацията, е много по-малка.

Изследователите предлагат различни обяснения на този феномен. Вариантите са от привързаност към здравословния начин на живот, предписван от религиозните учения, до Божествена намеса.

,,Здраве от сътворението”- 62 стр. Издателство ,,Нов живот”