ДОВЕРИЕ

“Уповавайте на Господа винаги, Защото Господ Иеова е вечна канара”
Исая 26:4 

Дръж се здраво за Исус. Гледай към почивката на небето и дома на блажените. Нека душата ти винаги живее в Христовата любов, независимо от обстоятелствата, тогава ще израстеш духовно силен. Исус е твоят любящ Приятел. Той ще вземе ръката ти и ще те преведе през всяка трудност и изпитание. В основата на всяко правилно поведение и истински характер лежи признателното, пълно с доверие ежедневно признаване на Бога. Никога не губи упованието си в Бога. Ще сториш много по-малък грях и ще постъпиш не така неразумно, ако забравиш всеки свой приятел от човешкия род, а Бог не забравиш никога!