ДОГОВОРЪТ

Една легенда разказва за човек, който сключил договор със смъртта. Според този договор смъртта се задължавала да го предупреди, когато наближи краят на живота му, за да има време да се подготви. А дотогава човекът имал намерение да се наслаждава на живота, без да мисли за смъртта и вечността.

Изминали години. Един ден смъртта внезапно застанала пред него и му казала:

– Тръгвай веднага, време е!

Човекът възмутен извикал:

– Но ти не държиш на думата си. Беше ми обещала да ме предупредиш за своето идване, за да имам време да се примиря с Бога и да подготвя душата си за вечността.

Тогава смъртта му отговорила:

– Не е вярно, че идвам без предупреждение. А какво бяха според теб всички болести, които прекара – грипът, язвата, плевритът? Бяха ти изпратени, за да ти напомнят за моето идване. Освен това, всяко погребално шествие, което си срещал, всяко погребение, но което си присъствал, не ти ли напомняха за мен? Всеки некролог, който си прочел, трябваше да ти припомни, че един ден и ти ще умреш и трябва да се подготвиш. Аз те предупреждавах неведнъж. А сега, хайде, тръгвай!

И човекът тръгнал, тръгнал с нечиста съвест, натоварен с греховете си и своята вина, неподготвен за най-важната среща с Бога.