„ДОЙДЕТЕ ВИЕ НА УЕДИНЕНО МЯСТО“

„Чакай Господа; дерзай и нека се укрепи сърцето ти! Да! Чакай Господа!“ (Пс.27:14)

Ничий друг живот не е така натоварен с труд и отговорности както този на Христос. И при все това колко често Го откриваме в молитва! Колко постоянно е общуването Му с Бога! Като един от нас, споделящ нашите нужди и слабости, Той е изцяло зависим от Отец. И в тайното място за молитва търси небесна сила, за да продължи напред, ободрен и готов за Своите задължения и изпитания. В свят на грях Исус издържа на борби и душевни мъки. В общение с Бога успява да свали товара на скърбите, който Го притиска.

В Христос викът на човечеството достига до Бащата на безкрайното състрадание. Като човек Той се моли пред Божия трон, докато човешкото Му естество се зареди с небесна енергия, която да свърже човешкото с Божественото. С тази постоянна връзка Исус получава живот от Бога, който да подари на света. Неговата опитност трябва да бъде и наша. „Елате на уединено място“ (Марк 6:31), умолява ни Той. Ако обърнем внимание на Словото Му, ще бъдем по-силни и по-ползотворни. Ако днес отделим време да отидем при Христос и да споделим нуждите си пред Него, няма да бъдем разочаровани. Той ще застане от дясната ни страна и ще ни съдейства.

Във всички, които се възпитават от Бога, трябва да бъде изявен живот, който не е в хармония със света, с обичаите и практиките му. Нужно е всеки да има лична опитност в добиването на познание за Божията воля. Трябва лично да чуваме гласа Му, говорещ на сърцето ни. Когато всеки друг глас е заглушен и в тишина стоим пред Него, тази тишина ще направи по-ясен Божия глас. Той ни приканва: „Бъди тих и знай, че Аз Съм Бог“ (Пс.46:10). Единствено при Него намираме истински покой. И това е ефективната подготовка за всички, които работят за Бога. Сред бързащите тълпи и напрежението на ежедневието, душата, която се освежава по този начин, ще бъде обгърната от атмосфера на светлина и мир. Животът ни изяви Божията сила, способна да достигне човешките сърца.