ДОЙДЕТЕ ПРИ МЕНЕ

Не стой настрана от Христос, както много изповядващи християни днес. Да „пребъдвате в Ме и Аз във вас” е нещо постижимо и поканата не би била дадена, ако това е невъзможно. Исус, нашият Спасител постоянно те привлича чрез Светия Си Дух, работейки в ума ти, за да пребъдваш в Христос…Благословенията, които дарява са изцяло свързани с твоето лично индивидуално действие. Христос ще бъде ли отхвърлен? Той казва: „Който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя”/Йоан 6:37/. На друга класа Той казва: „И пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот”/Йоан 5:40/.  Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. /Мат. 11:28/

Имаш ли ти, имам ли аз цялостно разбиране на благодатния призив,„Дойдете при Мене”? Той казва: Пребъдвайте в Мен”, не „Пребъдвайте с Мен”. „Разбери Моя призив. Ела при Мен, за да останеш с Мен.” Ще дари щедро всяко благословение от Себе Си на всички, които идват при Него за живот. Има нещо по-добро за теб от краткотрайното блаженство, което чувстваш когато искрено търсиш Господа в молитва.Да имаш дума с Христос е само капка от ведрото. Имаш привилегията на Неговото пребъдващо присъствие на мястото на краткотрайна привилегия, която не продължава, когато си ангажиран с длъжностите на живота…Ще позволиш ли тревога, безпокойство и грижи да те пропъдят далеч от Христос? По-малко зависими ли сме от Бог когато сме в работилницата, на полето или на пазара? Господ Исус ще пребъдва с теб и ти с Него на всяко място.