ДОКАЗАТЕЛСТВО
Веднъж пруският цар Фридрих Велики поканил своя придворен лекар Цимерман, известен като добър християнин, за да му докаже истинността на Библията само с една дума.
– Евреите, Ваше величество – отговорил лекарят. – Ако някой днес твърди, че не вярва в чудесата на Библията, помолете го да ви обясни съществуването на еврейския народ и неговата история. Ако е искрен, ще признае поражението си.