ДОКТОРЪТ Е ГОРЕ

В малко градче живеел доктор, който в продължение на пове­че от петдесет години лекувал представители на три поколения. Този вярващ човек бил не само специалист във всички области на медицината, но за жителите на градчето бил и приятел, и съ­ветник, и утешител, който подхождал с много любов към всич­ки свои пациенти. Кабинетът му, който се помещавал в малка стая на втория етаж в скромна къща, бил отворен за всеки нуж­даещ се. Пред входа на партера била поставена семпла табелка с надпис: „Докторът е горе“.

Но един ден възрастният лекар починал. Цялото население се събрало на погребението на обичания от всички Божи човек. Тогава близките на покойника взели табелата, която стояла ня­колко десетилетия пред къщата и я прикрепили към надгробния кръст, на който било написано името, датата на раждане и на смъртта. Така табелата продължила да бъде актуална: „Докто­рът е горе”.