ДОМАШНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО

Всички сгради, предназначени за човешки жилища трябва да са издигнати по възможност повече над земята, върху сухи основи и добре дренирана почва. Това ще премахне влагата… На това често се обръща твърде малко внимание. Продължително лошо здраве, много сериозни болести и смъртни случаи са резултат от влагата на ниските сгради с лошо отводняване.

При изграждане на жилища е особено важно да се осигури цялостна вентилация и изобилие от слънчева светлина. Нека във всяка стая на жилището да има приток на въздух и светлина. Спалните стаи трябва да бъдат така устроени, че да е осигурена свободната циркулация на въздуха ден и нощ. Стая, която не е достъпна за въздуха и слънчевата светлина, не е подходяща за спалня.

Гостната стая трябва да отговаря на същите условия, както и другите стаи, определени за постоянно обитаване. Тя трябва да има също, както и другите, въздух и слънчева светлина и да бъде снабдена с отопление за изсушаване на влагата, която винаги се образува в помещения, които не се обитават постоянно. Който спи в лишена от слънце стая и на непроветрено легло, излага на опасност здравето, а често и живота си…

Онези, които се грижат за стари хора, трябва да помнят, че те особено се нуждаят от топли, уютни стаи. С напредването на годините силите отпадат, жизнената сила намалява и не може да се справя с нездравословните атмосферни условия; затова по-възрастните хора е нужно да имат по-обилна слънчева светлина и чист въздух.

,,Дом и семейство“ –  Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/