ДОМАШНИ ГРУПИ

Нека малки групи се събират вечер, на обяд или рано сутринта да изследват Библията. Нека отделят време да се молят, за да се подкрепят, просвещават и освещават чрез Светия Дух. Христос иска това дело да бъде извършено в сърцето на всеки работник. Ако искате да си отворите вратата за да го получите, над вас ще дойде голямо благословение. Божии ангели ще присъстват на вашето събрание. В ръководството на това дело трябва да бъдат формирани малки групи, които ще бъдат обучавани да носят с пълно съзнание тяхната отговорност. Всички тези неща не могат да бъдат извършени наведнъж, но трябва да започнем да работим с вяра.