Домът е сърцето на всяка дейност

 

Обществото се състои от отделни семейства, които определят неговия цялостен облик, и то е такова, каквото тези семейства го направят. От сърцето са “изворите на живота”, а сърцето на обществото, на църквата и на нацията е домът. Благоденствието на обществото, успехът на църквата и благополучието на нацията завият от влиянието на дома.

Бъдещето на обществото, неговото положително развитие или упадък, се определят от навиците и морала на младежта, която израства около нас. Ако младите се възпитават правилно още от детинство и техните характери се оформят в стремеж към придобиване на добродетели и благородни навици (като самоконтрол, въздържание и др.), влиянието им върху обществото наистина ще бъде положително. Ако обаче те лъжат оставени непросветени и неконтролирани, в резултат на което станат своенравни, невъздържани в желанията, апетита и страстите си, тяхното бъдещо влияние върху изграждането и развитието на обществото няма да бъде положително. Приятелските връзки, които младите сега поддържат, средата, в която живеят и се развиват, навиците ,които оформят принципите, които възприемат, са показател за това, какво ще бъде състоянието на обществото в идните години.

 

Откъс от книгата “Дом и семейство“ , Елън Уайт