ДОМ И КЪЩА

Докато завършвали къщата на един доктор, той и семейство­то му трябвало да живеят на квартира. Веднъж техен приятел ги посетил и изразил съжаление за това, че си нямат свой дом. Най-малката дъщеря бързо поправила гостенина и казала с не­подозирана за възрастта й мъдрост:

  • Но ние си имаме дом, само че ни липсва къща, в която да го поставим.

А съчетанието християнски дом означава и нещо повече от атмосфера на любов, топлина и доверие. За родителите той зна­чи и отговорност пред Бога.