ДОМ НА ВЕЧНА СВЕТЛИНА

  “Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч, небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.”
(Евреи 11:16)

Господното слово никога не подтиска човешката дейност. То поощрява нейната полезност, като я насочва в правилна посока. Бог не оставя човека без цел, към която да се стреми . Той поставя пред него вечността, с всичките сериозни реалности, дава му разбиране за безсмъртните, нетленни теми. Бог предоставя истински ценната, облагородяваща истина, за да може човекът да върви по сигурна и безопасна пътека към цел, която е достойна за пълното посвещаване на всички негови способности.

Човекът ще расте в сила, когато следва непрекъснато познанието на Бога. Когато той се стреми да достигне най-висшите стандарти, Библията ще бъде за него светлина, която го води в пътя му към небето. В нейното слово човек ще открие, че може да бъде дете на Бога, член на царското семейство и сънаследник с Христа на едно вечно наследство.