„ДОСТАТЪЧНА ТИ Е МОЯТА БЛАГОДАТ”

 

2 Коринтяни 12:9

Един вярващ разказва:

Когато една вечер след тежък работен ден се прибрах у дома, се чувствах много уморен, бях смазан. Тогава изведнъж в ума ми проблесна следната мисъл: “Достатъчна ти е Моята благодат.”

Като пристигнах в къщи, прочетох този стих в Библията и извиках: “Господи, щом го казваш, е истина!”

Тогава малката ми вяра ми се стори толкова глуповата: Като риба, която с тревога си задава въпроса: “Има ли достатъчно вода за голямата ми жажда? И старото море й отговаря: Пий, рибке, моите вълни са ти достатъчни.”

Или като мишле в житниците на Египет, след седемте години плодородие, което се страхува да не умре от глад и един египтянин го успокоява: “Не се тревожи, мишле, нашите житници са ти достатъчни.”

Или като мъж на ветровит склон на планината, който си казва: “Аз вдишвам и издишвам кубически метри въздух през цялата година и се опасявам, че кислородът няма да ми стигне. И на когото земята отговаря: Човече, изпълни свободно дробовете си; моята атмосфера ти е достатъчна!”

За Божиите деца са налице всички основания да имат голяма вяра и пълно упование в Господа Малката вяра ще отведе душата ни в небето, а голямата ще свали небето в душите ни.