“ДОСТА Е НА ДЕНЯ НЕГОВОТО МУ ЗЛО”

Христос трябваше да бъде следван ден след ден. Бог не ни дава помощ за утре. Той не дава на чадата Си от страх да не би да ги хвърли в смущение. Затова им дава точно това, което те могат да разберат и да изпълнят. Силите и мъдростта, които им се представят, са достатъчни за необходимостите на момента.

Той е седнал на Своя трон, стоящ над вълненията на нашата планета. Господствуващ над света. Нищо не избягва от Божественият Му поглед. И от лоното на вечното величие и спокойствие Той разпръсква тук долу Своите блага.

Възможно е страданията, които ни постигат, понякога да помрачат духа ни. Кажете си тогава, че Исус ви обича и разбира вашата слабост. Почивайте просто в Неговите ръце. Когато изкушения ни нападнат, когато грижи, неизвестност, мрак ни заобикалят, да си спомним за мястото, където за последен път сме видели светлината. Нека разчитаме на любовта на Исус и да застанем спокойни под Неговата закрила.